پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل

پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل

نتایج این تحقیق می تواند توسط دانشگاه ها، دانش پژوهان، دانشجویان، ادارات و سایر دوایر مرتبط نیز مفید باشدپیشنهاد می شود پژوهش های وسیع تری بر روی سایر متغیرهای اثربخش صورت گیرد تا به درستی سهم هر متغیر مشخص شود
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 217
فرمت فایل docx
حجم فایل 165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

پروپوزال رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی	,ایمنی شغلی,تأثیر رضایت بر بهره وری,افزایش,آثار رضایتمندی شغلی ,افزایش بهره وری كاركنان ,تاثیر رضایت شغلی در بهره وری,پایان نامه بهره‌ وری كاركنان ,پایان نامه رضایتمندی شغلی,افزایش بهره‌ وری كاركنان ,تاثیر رضایت کارکنان در بهره وری,افزایش بهره وری,بهره وری کارکنان

بیان مسئله

یكی از مفاهیم روانشناختی كه اخیراً توسط دانشمندان علوم تربیتی مطرح گردیده است، حمایت اجتماعی می‌باشد. این موضوع نیز یكی از نیازهای اساسی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. انسان‌های اولیه در اكثر دوران تاریخ خود احتمالاً در دسته‌ها و گروه‌های كوچك زندگی می‌كردند و به دنبال یافتن غذا بودند و در مواقعی در معرض خطر حمله موجودات درنده قرار می‌گرفتند. به عقیده بالبی(1982، نقل از شریفی درآمدی،1381: 85) در طول تاریخ بشری در صورت كمك اطرافیان، انسان‌ها به بهترین وجه قادر به رویارویی با بحران‌ها و روبرو شدن با خطرات بوده‌اند. بدین‌گونه در طبیعت ما نیاز به دلبستگی‌های نزدیك استقرار یافته است تا بتوانیم از حمایت خانواده و اطرافیان برخوردار گردیم. آنگونه كه از تعاریف مختلف حمایت اجتماعی استنباط می‌شود، آن عبارت است از میزان ادراك فرد از این كه مورد توجه و علاقه دیگران بوده، از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشكل شود به او یاری می‌رسانند. بنا به تعریف، حمایت اجتماعی شامل دو بعد اساسی است، یكی جنبه ذهنی كه نشان دهنده تصورات و ادراكات فرد از حمایت‌های اطرافیان است، و دیگری جنبه واقعی(عینی) است كه عبارتست از میزان مساعدت‌ها و كمك‌های واقعی ارائه شده به فرد(بیابانگرد، 1383: 57). منابع حمایت اجتماعی فراهم شده برای فرد نیز متنوع هستند. در این طیف گسترده، حمایت گروه‌هایی از قبیل خانواده، گروه همسالان، دوستان، خویشاوندان، مغازه‌دار محله، معلمان، همكاران، و سایرین قرار دارند. برخی از این گروه‌ها به طور رسمی و برخی دیگر به صورت غیررسمی تأمین‌كننده حمایت اجتماعی برای فرد هستند. از سوی دیگر منظور از رضایت شغلی، نوع نگرش كلی فرد دربارة شغلش است. كسی كه رضایت شغلی او بالا باشد، نسبت به شغل خود نگرشی مثبت دارد و برعكس كسی كه از كار خود راضی نیست، نگرش منفی نسبت به كار خود دارد. در متون علمی، مفهوم رضایت شغلی به دو شكل مورد بررسی قرار گرفته ‌است: هم به‌عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم‌ به‌عنوان متغیر مستقل (یعنی اثر‌گذار بر عوامل دیگر). وقتی رضایت شغلی را به‌عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم، این سؤال مطرح است كه چه عواملی رضایت شغلی را تعیین می‌كنند؟ از طرفی، بررسی نظریه‌های صاحبنظران علوم روانشناسی فردی و مدیریت منابع انسانی دربارة رضایت شغلی (همچون «نظریة سلسله‌مراتب نیازهای مازلو»، «نظریة دو عاملی بهداشت- انگیزش» «هرزبرگ»، «نظریة X و Y» «مك‌گرگور»، «نظریة نیازهای سه‌گانة» «مك‌كللند»، «نظریة برابری»، و نظایر آن‌ها) نیز نشان‌ می‌دهد كه رضایت شغلی مفهومی چندبعدی‌ است و با عوامل متعددی ارتباط دارد. به‌عبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعه‌ای از عوامل حاصل خواهد شد؛ این عوامل در پنج دسته قرار می‌گیرند: ماهیت و شرایط كار، حقوق و دستمزد، فرصت‌های موجود برای پیشرفت و ارتقای شغلی، نحوة سرپرستی، و روابط با همكاران (ازكمپ، 1381؛ هومن، 1381؛ حریری، 1381). لازم به توضیح است كه؛ حمایت اجتماعی در دسته پنجم قرار می‌گیرد. مطالعات پژوهشی نشان داده است افرادی که از سیستم حمایت اجتماعی خوبی برخوردارند، نسبت به زندگی خود خوشبین‌ترند. مطالعات دیگر نیز نشان داده است که این افراد در غلبه برافسردگی و سازگاری شغلی و در نهایت رضایت شغلی بالا موفق‌ترند(آلن و ایوانز 1993).

بهره وری موضوعی است که در سرلوحه فعالیتهای صنعتی وسازمانی بوده، روانشناسان متخصص دراین رشته تلاش می‌کنند متغیرهای عمده بهره‌وری را شناسایی کرده مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند. ازجمله عوامل مؤثر در بهره‌وری، عامل نیروی انسانی شاغل در سازمانهاست که امروزه بعنوان سرمایه‌های اصلی هرسازمان محسوب می‌شوند. در این راستا تلاش و کوشش سازمانها از سویی جذب توانمندترین و کارآمدترین نیروها و از سوی دیگر حفظ و نگهداری چنین نیروهایی است. نیروهای توانمند، با نشلاط و پرانگیزه قادرند بار مسئولیتهای سازمانی را به دوش بکشند و موجبات ترقی و تعالی و توسعه در ابعاد مختلف درون و برون سازمانی را فراهم آورند. تحقیقات فراوانی که در روان شناسی وعلوم رفتاری انجام گرفته نشان داده است که رضایت ازشغل یا عدم رضایت از آن از جمله عوامل عمده، حائز اهمیت و تأثیرگذار در زمینه بهره‌وری است. این مفهوم اکنون در مباحث رفتار سازمانی جایگاه ارزشمندی را به خود اختصاص داده است. امروزه مشخص شده است که هرچه کارکنان راضی‌تر باشند با انگیزه بیشتری به فعالیتهای روزمره خود می‌پردازند و لذا کارآیی بالاتری داشته بهره‌وری را در سازمان افزایش می‌دهند. عوامل مختلفی می‌تواند بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر بگذارد، شهمیری(1379) دریافت که بین متغیرهای جنس، سطح تحصیلات، رسته شغلی، نیازهای سطح پایین، نیازهای سطح بالا، تنوع شغلی،کاربردتخصص، ازخودبیگانگی، مشارکت سازمانی و عدالت سازمانی و رضایتمندی شغلی، رابطه‌ای معنی دار وجود دارد. بیگی فرد(1378) در بررسی ارتباط ویژگی شخصیتی سخت‌رویی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی در بین کارمندان مراکز توانبخشی بهزیستی شیراز دریافت که بین فرسودگی شغلی و عدم حمایت اجتماعی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بارون وگرین(1990) نیز نشان داده‌اند که فرسودگی شغلی در افراد متأهل کمتر از افراد مجرد است. دلیل احتمالی این امرشاید وجود روابط عاطفی گرم و حمایتهای اجتماعی دربین افراد متاهل برگردد.

فرضیه اصلی:

بین حمایت اجتماعی ادراک شده و رضایتمندی شغلی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1: بین سن و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

2: بین تحصیلات و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

3: بین سابقه کار و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

4: بین نوع شغل و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

5: بین درآمد و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

6: بین علاقه به شغل و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

7: بین ثبات شغلی و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

8: بین تعصب زنان و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

9: بین مشخص بودن وظایف و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

10: بین تنوع کار و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

11: بین ارزش اجتماعی شغل و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

12: بین رضایت از زندگی و رضایت مندی زنان شاغل رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *